Ciele

Ciele

Zmena postavenia a funkcie prírodného dedičstva v rámci území obcí Veľké Úľany a Jánossomorja, ktorá vznikne spojením fragmentov prírody v urbárnych územiach a športovo-spoločenskej funkcie. 

Hlavný cieľ projektu: 
Posilnenie funkcie prírodných území vo Veľkých Úľanoch a Jánossomorji, ktoré vznikli priamo v miestach bývalej priemyselnej výroby v aspekte udržania prírody v urbárnych územiach
Doplnenie funkcie prírodných území o športovú a spoločenskú časť čo prispeje k väčšiemu a lepšiemu využitiu prírodného prostredia
Ochrana prírodného dedičstva zapájaním detí do zvyšovania povedomia o prírode okolo nás a potrebe ju chrániť
Spoločenské aktivity v nových prírodných areáloch poukazujúco na spojenie pobytu v prírode so športom
Vytvorenie novej ponuky voľnočasových aktivít pre domácich a cezpoľných návštevníkov oboch samospráv
Spoločná propagácia prírody ležiacej v srdci vidieckych osídlení