Herbár

Deti na slovenskej aj maďarskej strane spoločne vytvárali herbár z listov a rastlín, ktoré našli v katastroch obcí Veľké Úľany a Jánossomorja. S výberom listov a ich identifikáciou pomohli deťom učiteľky základných škôl. Zozbierané listy boli následne zdigitalizované a bol vydaný herbár, ako spoločná publikácia propagujúca prírodné dedičstvo – flóru nachádzajúcu sa v partnerských obciach. Zmyslom aktivity bolo budovanie vzťahu detí k prírode.