Partneri projektu

Obec Veľké Úľany

Obec Veľké Úľany je väčšou vidieckou obcou s lokalizáciou v okrese Galanta. Z hľadiska kompetencií je lokálnou autoritou, spravuje svoje územie a poskytuje svojim obyvateľom verejné služby. Obec je národnostne zmiešanou obcou s početnou maďarskou komunitou. Má dlhoročné vytvorené partnerstvo s maďarským mestom Jánossomorja. Samosprávy sa pravidelne stretávajú a majú aj spoločnú projektovú minulosť. Z hľadiska geografického obec leží v blízkosti riek Čierna Voda a Malý Dunaj. Tieto dve rieky determinovali územie obce od nepamäti. Na inundačnom území oboch riek zostali pozostatky štrkopieskov, ktoré sú predmetom ťažby pri obci. Zároveň sú v území pozostatky listnatých lužných lesov, ktoré tvoria lesopark pri obci. Obec sa o tento lesopark stará a plne ho využíva. 

 

Kontakt: 

 

Mesto Jánossomorja

Mesto Jánossomorja leží na hraniciach Maďarska a Rakúska. Jeho poloha je kľúčová pri jeho charakteristike ako medzinárodného mestečka. Mesto má viac ako 6000 obyvateľov a je do značnej miery národnostne zmiešané. Jedná sa lokálnu autoritu sa samosprávnymi funkciami. Spravuje svoje územie a obyvateľom poskytuje verejné služby. Mesto má bohaté skúsenosti s nadnárodnými, cezhraničnými a národnými projektmi, ktorých realizuje každý rok niekoľko. Priamo s obcou Veľké Úľany ju viaže spoločná realizácie projektu HUSK CBC 2007-2013 Objav prírodu, niekoľkých projektov Town Twinning.

 

Kontakt: