Revitalizácia lesoparku a jazdeckého areálu vo Veľkých Úľanoch

V rámci aktivity sa podarilo zrevitalizovať prírodno-športové územie ležiace na okraji obce. Jedná sa o územie, kde sa nachádza starý jazdecký areál a v jeho blízkosti prebieha ťažba štrku.  V rámci revitalizácie územia boli vykonané nasledovné činnosti: 

  • rekonštrukcia obslužného objektu – vznikla tu kancelária pre správcu a obnovené boli priestory pre rozhodcov
  • vybudovanie objekt WC – vedľa obslužného objektu bol vybudovaný objekt s WC pre návštevníkov areálu
  • obstaranie rozmontovateľných tribún – obstarané a postavené boli nové tribúny pre divákov
  • vybudovanie nového detského ihriska – jedná sa o certifikované ihrisko pre deti 

Vďaka týmto aktivitám pôvodný areál získa novú spoločenskú funkciu, ktorá doplní jeho prírodný a športový charakter. Vznikla takto nová atraktivita obce.