Škola v prírode – Tábor nezbedníkov

Detský tábor realizovaný vo Veľkých Úľanoch v dňoch 16-20. júla 2018. Jednalo sa o päť dňovú výmennú aktivitu pre žiakov základných škôl z Veľkých Úľan a Jánossomorje. Tábora sa zúčastnilo celkovo 80 detí – 40 domácich a 20 z mesta Jánossomorja. Názov tábora bol: Tábor nezbedníkov. Počas piatich dní deti spoznávali prírodu okolia obce Veľké Úľany, hrali sa kreatívne hry a spoznávali sa navzájom. Okrem toho vykonávali aktivity zamerané na ochranu prírody. Zároveň došlo k vzájomnému spoznávaniu oboch jazykov – slovenského a maďarského.