Súťaž Strom nášho života

Aktivita bola realizovaná u oboch partnerov. Jej úlohou bolo nájsť strom s najkrajším príbehom. Jednalo sa o príbeh stromu, či príbeh človeka, ktorý je spojený s daným stromom. Príbehy písali deti – žiaci základných škôl o stromoch, s ktorými majú pekné spomienky. Slohové práce detí boli následne vyhodnotene porotou zloženou zo zástupcov oboch partnerov.

Jediné hodnotiace kritérium bol pútavý príbeh. Porota zhodnotila všetky nominované stromy a víťaza/víťazný strom ocenila plaketou. Aktivita pomohla deťom viacej sa zaujímať o prírodu okolo nás.